Loading
Relaterad information
Att designa ett övervakningsprogram

Urvalsmetoder

Att använda förhandsinformation

Dimensionering

Fördelningar för observationer och skattningar


Externa länkar

Ett beslutsschema för att välja rätt statistisk metod, för olika typer av data och frågeställningar. Nästan alla metoder i schemat finns beskrivna i kompendiet Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare.Sokal, R. R. & Rohlf, F. J. 1995: Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. 3 uppl. W. H. Freeman and Co.


Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se