Beslutsschemat nedan fokuserar på de ofta bortglömda men betydelsefulla frågorna man måste ställa innan man använder ett statistiskt test eller en statistisk metod. Det är viktigt att både känna till datamaterialets egenskaper och olika kvalitetsproblem som kan påverka val av metod eller till och med val av frågeställning.
Förutom det här flödesschemat finns även seperata flödeschema för analys av flera variabler samtidigt (multivariata metoder) och för analys av trender. En tabell över vanliga grundläggande statistiska metoder finns här.

Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se