Loading

Projektet miljostatistik.se:

Dessa webbsidor är resultatet av ett projekt som har genomförts mellan december 2009 och januari 2012 med bidrag från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag. Miljöstatistiker har inom projektet FAMILJ (Ett flödesschema för analys av miljödata) sammanfattat och presenterat ett urval av statistiska metoder som är lämpliga att använda inom miljöövervakningen och liknande arbetsområden (www.miljostatistik.se).

Under 2013 kommer projektledningen driva och underhålla webbsidorna.

Projektet finansieras av Naturvårdsverket med hjälp av miljöforskningsbidrag.

Projektledning:

Claudia von Brömssen, SLU

Ulf Grandin, SLU


Kontaktpersoner på Naturvårdsverket:

Susanna Schröder (sakinnehåll)
Martin Gustafsson (miljöforskningsbidrag)

Representant för Länsstyrelserna:

Olle Keller


Projektgruppen

Anders Bignert, Naturhistoriska riksmuseet

Thorsten Blenckner, Baltic Nest Institute

Jacob Carstensen, Aarhus universitet, Danmarks Miljøundersøgelser

Håkan Fridén, IVL och Mittuniversitet

Anders Grimvall, Linköpings universitet och Havsmiljöinstitutet

Sören Holm, SLU

Magnus Rahmberg, IVLAnsvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se