Loading
Relaterad information
Visualisering - en introduktion

Punkt- och bubbeldiagram


Externa länkar
GGobi

Interaktivt länkade diagram

Principen för interaktivt länkade diagram illustreras i Figur 1 med hjälp av vattenkvalitetsdata från Egentliga Östersjön. När en delmängd av objekten (vattenproverna) färgas i punktdiagrammet så färgas automatiskt samma delmängd av objekt i stapeldiagrammet. Speciellt kan man se att vattenprover med låg rapporterad alkalinitet i stort sett bara förekom fram t.o.m. 1993. På liknande sätt kan man länka flera diagram av valfri typ.

Grundidén till interaktivt länkade diagram beskrevs innan datatekniken hade utvecklats tillräckligt långt för att sådana visualiseringar skulle få en vidsträckt användning (Becker et al., 1987). Därefter har både beräkningskapacitet, datorskärmar och mjukvara genomgått en enorm utveckling så att datamaterial med tusentals observationer kan uppdateras interaktivt.


Figur 1. Interaktivt länkade punkt och stapeldiagram över vattenkemiska data från Östra Gotlandsdjupet i Egentliga Östersjön (station BY15).

Programvara och data

Programpaketet XGobi följt av GGobi gjorde interaktivt länkade diagram tillgängliga för breda användargrupper, och mjukvaran finns nu för såväl Linux som Mac och Windows. Ett gränssnitt för R (Swayne et al., 2003) har bidragit till att ytterligare sprida tekniken.

GGobi är en gratisprogramvara som kan laddas ner från www.ggobi.org. En utförlig dokumentation finns i Cook and Swayne (2007). De dataserier som ska visualiseras kan importeras till programpaketet som kommaseparerade filer (.csv). Det bor dock noteras att filerna inte får innehålla otillåtna tecken såsom å, ä och ö. Visualiseringarna kan exporteras med hjälp av skärmdumpningar (print screen) eller via R-gränssnittet.


Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se