Loading
Relaterad information
Animerade punkt- och bubbeldiagram

Interaktivt länkade diagram


Externa länkar
Guide för grafisk redovisning av miljödata (Naturvårdsverket)

Visualisering av stora och komplexa datamängder

Konsten att framhäva det väsentliga

Ju mer datatekniken utvecklats och ju mer data som samlats in desto vanliga har det blivit att skapa grafiska illustrationer med mycket information.

I ett traditionellt punktdiagram (scatter-chart) kan man belysa hur en variabel y samvarierar med en annan variabel x. Genom att använda markörer med olika form och färg kan man illustrera hur y och x samvarierar för olika grupper och undergrupper av objekt. Storlekskodning av markörerna ger tillgång till ytterligare en dimension som exempelvis kan utnyttjas för att illustrera att vissa objekt är viktigare än andra. Men grafer med så mycket information har också ett pris. Det kräver både tid och koncentration att överblicka all information. Dessutom kan exempelvis det visuella intrycket av formkodningen av markörerna störas av att de också varierar i storlek.

Visualiseringar med många fönster är en annan trend inom visualiseringen av kvantitativa data. Med sådana metoder kan man samtidigt illustrera många olika attribut hos de undersökta objekten och därmed överföra mycket information. Men även denna typ av visualisering har ett pris. Den ställer ofta stora krav på att användaren själv skapar en helhetsbild av informationen i många fönster.

Under senare år har man försökt klara balansgången mellan överblick och detaljinformation genom att föra in interaktion och rörelse i visualiseringarna. På följande sidor beskrivs tre metoder som har en stor potential för visualisering av miljödata.
Dessa är:


Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se