Loading
Relaterad information
Allmänt om multivariata metoder

Att analysera flera variabler samtidigt - ett flödesschema

Att hitta rätt metod för att analysera flera variabler samtidigt (multivariat metod) kräver att man känner till de olika variablernas egenskaper och roll inom analysen, t.ex. om alla variabler är likvärdiga och intresset är att hitta mönster inom denna uppsättning eller om det finns responsvariabler som ska beskrivas med hjälp av några förklarande variabler.

Nedan finns ett flödesschema som ska guida rätt till en lämplig multivariat metod. Metoder och koncept som beskivs på miljostatistik.se kan nås genom att klicka på de olika noderna i flödesschemat. Några metoder tas inte upp på miljöstatistik.se och för dessa metoder finns externa länkar nedanför flödesschemat.

Länkar till noderna som saknar direkt länkning:

Diskriminantanalys (extern länk, engelska)
Klassifikation (extern länk, engelska)
K-means (extern länk, engelska)
Hierarkiska klassificieringsmetoder (extern länk, engelska)
PCoA - principal coordinate analysis (extern länk, engelska)
NMDS - Non-metric multidimensional scaling (extern länk, engelska)


Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se