Loading

Behöver du statistikkompetens i ditt arbete kring miljöövervakningsfrågor?

Nedan hittar du presentationer av personer som är intresserade att samarbeta kring analys av miljödata. Kontakta oss för att diskutera hur ett samarbete skulle kunna se ut. Vi ser gärna att samarbete sker i projektform. Finansieringen av projektet diskuteras med respektive deltagare innan projektet startar.

Alla överenskommelser sluts mellan enskilda personer och görs i mån av tid. www.miljostatistik.se tar inget ansvar för att statistikkunniga personer finns tillgängliga eller för kvalitén av arbete som utförs.

Kontakt:

Namn: Jacob Carstensen
Bakgrund: Statistiker
Arbetsgivare: Aarhus Universitet
Intresseområden: trender, indikatorutveckling och usäkerhetsbedömning
Ansvarig på miljostatistik.se: naturlig eller antropogen variation
epost: jac@dmu.dk


Namn: Jan-Eric Englund
Bakgrund: Statistiker
Arbetsgivare: SLU
Intresseområden: analys av planerade experiment, variansanalys
Ansvarig på Miljostatistik.se: -
epost: Jan-Eric.Englund@slu.se

Namn: Håkan Fridén
Bakgrund: Civilingenjör, tekn. dr
Arbetsgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Intresseområden: industriella processer, programmering, multivariat analys
Ansvarig på Miljostatistik.se: multivariat analys
epost: hakan.friden@ivl.se

Namn: Ulf Grandin
Bakgrund: Växtekolog
Arbetsgivare: SLU
Intresseområden: multivariat analys, försöksdimensionering
Ansvarig på miljostatistik.se: projektledare, multivariata metoder, statistisk styrka, samt bakgrundsdokumentet ”Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare”
epost: ulf.grandin@slu.se


Namn: Magnus Rahmberg
Bakgrund: Civilingenjör
Arbetsgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet
Intresseområde: Multivariat analys
Ansvarig på miljostatistik.se: Multivariat analys
epost: Magnus.Rahmberg@ivl.se


Namn: Claudia von Brömssen
Bakgrund: Statistiker
Arbetsgivare: SLU
Intresseområden: trender och normalisering
Ansvarig på miljostatistik.se: projektledare, trender, bakgrundstexter, flödesschema
epost: claudia.von.bromssen@slu.seAnsvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se