Loading
Relaterad information
Vägbeskrivning

Inbjudan till workshop och officiell invigning av webbplatsen

Naturvårdsverket och projektgruppen bakom webbplatsen miljostatistik.se anordnar en workshop där vi presenterar webbplatsen och under ledning av erfarna statistiker tar upp och går igenom några vanliga och aktuella problem vid statistisk analys av miljöövervakningsdata.

Workshopen riktar sig i första hand till handläggare på länsstyrelser, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter som arbetar med miljöövervakning, men är i mån av plats öppen för alla med ett intresse i statistisk analys av data från miljöövervakning.

När: 24 april 2012, 09.00-16.00

Var: MVM-huset, SLU, Uppsala (se vägbeskrivning)

Anmälan: Senast 2/4 till Ulf Grandin (ulf.grandin@slu.se). Ange förslag på problem vi ska ta upp under diskussionsdelen av workshopen. Ange även eventuella allergier inför vår beställning av fika.

Program:

09:00-10:30 Presentation av webbplatsen miljostatistik.se 10:30-11:45 Kaffepaus

11:45-12:30 Presentationer från några av deltagarna, om vanliga frågeställningar inom miljöövervakningen där analys av data ofta är besvärlig. 12:30-13:30 Lunch (betalas av var och en)

13:30-15:30 Gruppvisa diskussioner kring aktuella statistiska problem, med statistiker närvarande i varje grupp. Inklusive kaffepaus. (Flera diskussionsrum bokade)

15:30-16:00 Summering av resultaten från diskussionerna.
Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se